Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 10.04.2012
Дата публікації 18.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Розуменко Віра Прокопівна - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(місцезнаходження: Україна, 17100, Чернігівська обл., Носівський район, 
місто Носівка, вул. Київська, будинок 9)
Відповідно до ч. 7 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» Наглядова рада АТ «Носівське ХПП» повідомляє про зміни у порядку денному чергових Загальних зборів акціонерів, скликаних на 23 квітня 2012 року, а саме включення нових питань:
14. Про внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року (надалі по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена між АТОВ «Дніпро», АТ «Носівське ХПП» та АТ «Укрексімбанк», у зв’язку з включенням ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди та встановленням його в розмірі 66 300 000 (шістдесят шість мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок.
15. Про надання повноважень виконавчому органу АТ «Носівське ХПП» на внесення змін до Генеральної угоди № 151211№2 від 20 травня 2011 року у зв’язку з включенням ТОВ «НАТАША-АГРО» (Код ЄДРПОУ 35052335) як позичальника до складу учасників Генеральної угоди і збільшенням ліміту Генеральної угоди до розміру 66 300 000,00 грн. 
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год., кабінет бухгалтерії Товариства, у а день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер Товариства Калинка Валентина Олександрівна. Тел. для довідок: (04642) 21473.
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариства опубліковане у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №52 від 21.03.2012р.
Повідомлення про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів Товариства опубліковане у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №66 від 10.04.2012р.